amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
1,600,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


10,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 1,770 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
1,327,500,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 1,770 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


1,770 m 2

09118299600
زمین با متراژ 1,000 متر در منطقه خشکبیجار - شهر رشت
200,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 1,000 متر در منطقه خشکبیجار - شهر رشت


1,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 1,750 متر در منطقه خمام - شهر رشت
315,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 1,750 متر در منطقه خمام - شهر رشت


1,750 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه  - شهر
900,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه - شهر


6,000 m 2

09118299600